Många är de som har försökt knäcka nöten när det gäller blackjack och möjligheterna att besegra banken. Faktum är att många har lyckats, vilket är orsaken till rigorösa säkerhetsanordningar på casinon världen över. Att jobba i team har varit en strategi och att räkna kort en annan. Detta med korträkning torde dock inte falla under kategorin “otillåtna metoder” då det inte är förbjudet att använda hjärnan. Här ska vi titta på några enkla strategier som du kan använda för att öka dina vinstchanser vid blackjackborden oavsett om du spelar på ett casino online eller på ett landbaserat casino.

När det gäller metoden att räkna kort är det en metod som passar de verkliga genierna här i världen. Vi vanliga dödliga är hänvisade till andra metoder som går ut på sannolikheter, det vill säga procentuella fördelar. Det finns inga hundraprocentigt vattentäta strategier när det gäller blackjack men det går att förbättra sina vinstmöjligheter med några enkla metoder. Majoriteten av spelarna vid blackjackborden är dock chanstagare som spelar på känn, som vill ha action och som hoppas på turen. Är du en strategisk spelare kan du störa dig en hel del på dessa chanstagare som dessutom kan sabotera en del av sannolikhetstänket med sitt vilda spelande.

Bordsplacering som en del av blackjack strategier

Den viktigaste delen av ditt strategiska blackjackspelande är att förstå spelets grunder och den absolut viktigaste aspekten är att den enda motståndare du har är banken. Detta kan tyckas självklart för vissa men för den chanstagande spelaren är det inte så. En strategisk spelare håller koll på dealerns kort och tar sina beslut utifrån detta. För att ha de bästa möjligheterna bör du stå i slutet av bordet så att du är den sista, före dealern, som “talar”. Sannolikheten att ta rätt beslut ökar en aning från den här positionen vid bordet även om förbättringsmöjligheten är minimal.

Dealerns kort och dina blackjack strategier

Vilka beslut du ska ta ska vara helt och hållet avhängigt av vilket kort dealern har. Tanken är enkel. I de fall dealern har ett lågt kort ska du absolut inte chansa på ett extra kort även om din egen hand är låg och har ett värde av exempelvis 12. Anledningen till detta är att dealern måste ta ett extra kort när värdet understiger 17. Har dealern till exempel en tvåa är sannolikheten stor att dealern får 12 och måste ta ytterligare ett kort – och spricka. Du har alltså en stor möjlighet att vinna på att dealern blir tjock och åker ur given.

Blackjack strategier vid förlust

Istället för att chansa på ett kort till – och själv bli tjock och åka ur given – kan du använda en annan blackjack strategi, nämligen en som sopar igen spåren efter förlusterna. Det går till så att du aldrig chansar. Skulle du åka ur är det bara att dubbla insatsen vid nästa giv och på så vis täcka förlusten. Att chansa är helt enkelt att skapa onödiga problem för dig själv. Det är bättre att spela fegt och vara kvar i given än att chansa och åka ur. Även banken kan bli tjock, vilket är något du alltid bör ha med i beräkningen.

Enkla blackjack strategier

Andra beräkningar som du måste göra är hur du ska använda dig av möjligheten att dubbla och splitta. En del spelare utnyttjar möjligheten att splitta sina kort så fort den ges utan att ens ta hänsyn till dealerns kort. Detta är helt fel strategi. Det är återigen dealerns kort som avgör om du ska dela på dina kort eller inte. I det fall som dealern uppvisar ett kort med ett värde på tio och du själv har två tior är det alltså felaktigt att splitta korten. Det finns även en enkel regel som säger att du alltid ska splitta ess men aldrig femmor.

Det är också felaktigt att dubbla din insats utan en genomtänkt strategi. Det är även denna gång dealerns kort som ska avgöra om du ska dubbla din insats eller inte. Om du har en tia och dealern uppvisar ett lågt kort och sannolikt måste ta fler än ett kort till är det korrekt att dubbla din insats. Anledningen till det är att det inte spelar någon roll om du får ett lågt värde på din hand eftersom sannolikheten är stor att banken blir tjock och åker ur given. Misslyckas denna strategi kan du dubbla din insats vid nästa giv tills dess att du har vunnit tillbaka din förlust.

Sammanfattning

I din blackjack strategi ska du alltid ta bankens/dealerns kort med i beräkningen och detta är vad som ska vara avgörande för ditt beslut. I regel ökar sannolikheten för att ta rätt beslut om du står sist vid bordet och är den sista som talar före banken. Sannolikhetsförbättringen är dock minimal. Det är alltid bättre att spela försiktigt och vara kvar i given än att chansa och åka ur. Dealern kan få för höga kort och åka ur given, vilket du alltid måste ha med i dina beräkningar. Majoriteten av blackjackspelarna spelar dock helt och hållet utan strategi. Hur du väljer att göra är upp till dig.